september
1940

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • Het toezicht op "onze" pers
  Blz. 2
 • (Het toezicht op "onze" pers)
 • Instructie aan de redacties
  Blz. 3
 • (Instructie aan de redacties)
 • Feiten en commentaren
  - Tegen Vichy en Berlijn
  - Een onverwachte erkenning
  - De Philips-fabrieken
  - Hij wordt radicaal
  Blz. 4
 • (Feiten en commentaren)
  - Colijn, de defaitist
  - Zij wilden ook wat van den buit
 
17 september: Nieuwsbrief nr. 8
  Blz. 1
 • Feiten en commentaren
  - De "politieke botsing" in Den Haag
  Blz. 2
 • (Feiten en commentaren)
  - Overpeinzingen bij een begrafenis
  Blz. 3
 • (Feiten en commentaren)
  - De Opbouwdienst
  Blz. 4
 • (Feiten en commentaren)
  - Een vreemde vlaggendemonstratie
  - Men had zich vergist
  - Bittere volkshumor
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN SEPTEMBER 1940
  3  int  De VS leveren 50 (oudere) oorlogsbodems aan Engeland.
  4  nl  Mussert belooft - per telegram - aan Hitler al zijn bevelen op te volgen.
  6  nl  Het College van secretarissen-generaal zegt de bezetter toe geen joden meer in de overheidsdienst te benoemen.
  7  nl  WA-man Peter Ton tijdens relletjes in Den Haag neergeschoten.
  9  nl  In het kustgebied wordt tussen 22.00 en 4.00 uur "Sperrtijd" ingesteld.
  11  nl  Mussert richt de Nederlandsche SS op.
  12  int  Italiaanse troepen vallen Egypte binnen.
  13  nl  Afkondiging van de verordening betreffende de regeling van de rechtspositie van ambtenaren en andere personen in overheidsdienst.
  14  nl  Vlees op de bon.
  14  nl  Joden worden geweerd van de markten in Amsterdam
  17  int  Hitler besluit om Operatie Seelöwe (de invasie in Engeland) voor onbepaalde tijd uit te stellen.
  20  nl  Verenigingen en stichtingen zonder economisch doel moeten zich laten registreren.
  23  nl  Mussert, Van Geelkerken en Rost van Tonningen bezoeken Hitler.
  23  nl  Benoeming van eerste NSB-burgemeesters.
  26  int  Japanse troepen vallen Frans Indo-China binnen.
  27  int  Duitsland, Japan en Italië sluiten het Driemogendhedenpact.
  27  nl  Eerste prijsverhoging van benzine. De prijs gaat met 1,75 cent naar 15,5 cent per liter.
  28  nl  Eerste bijeenkomst van de Nederlandsche Cultuurkring onder leiding van Prof. G.A.S. Snijders. Deze organisatie had het uitgangspunt, dat haar werk "wordt gedragen door de overtuiging dat een nieuwe orde en een nieuw ritme zich in Europa aankondigen".
  30  nl  Er wordt een circulaire gezonden naar de plaatselijke overheden waarin 'een jood' wordt gedefinieerd als "iemand met één joodse grootouder die lid is geweest van de joodse gemeenschap".
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links