oktober
1944

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • De spoorwegstaking en de bevrijding; Het Duitsche verkeer moet volomen stilgelegd worden
  Blz. 2
 • (De spoorwegstaking en de bevrijding...)
 
5 oktober: Het Parool nr. 70 i
  Blz. 1
 • "Kon het ondergrondsche leger dat niet voorkomen?"; Een vraag en een antwoord
  Blz. 2
 • ("Kon het ondergrondsche leger dat niet voorkomen?"...)
 • Tsjecho Slowakije in de toekomst; Artikel van Benesj in "Foreign Affairs"
 • Bestraffing van landverraders
 
9 oktober: Het Parool nr. 71
  Blz. 1
 • De spoorwegstaking en de bevrijding; Het Duitsche verkeer moet volkomen stilgelegd worden
  Blz. 2
 • De verzetsbeweging in den nieuwen tijd; Wanneer de illegaliteit legaal geworden is
 • Ook Indonesië snakt naar bevrijding; Straks vrijwilligers naar den Oost
  Blz. 3
 • Waarom geeft Hitler het niet op?; Bereiden de Nazi's zich op "de illegaliteit" voor?
 • Bijstand aan slachtoffers uit illegaliteit; Overheidstaak en part. medewerking
  Blz. 4
 • De nood is hoog gestegen; Maar het vrijheidsideaal is hooge offers waard
 • Weest spaarzaam met uw voorraadje
 
12 oktober: Het Parool nr. 71 a
  Blz. 1
 • De Nederlandsche regeering tast krachtig door; Het Trbunaal - Besluit een gelukkige greep
  Blz. 2
 • (De Nederlandsche regeering tast krachtig door...)
 
17 oktober: Het Parool nr. 71 b
  Blz. 1
 • Geen spoorwegstaking...?; Dan zou de Duitsche roover heelemaal vrij spel hebben
  Blz. 2
 • (Geen spoorwegstaking...?)
 
19 oktober: Het Parool nr. 71 c
  Blz. 1
 • Wat gebeurt er met de Drentsche aardappelen?; Zullen de Duitschers opnieuw hun woord breken?
  Blz. 2
 • (Wat gebeurt er met de Drentsche aardappelen?)
 
24 oktober: Het Parool nr. 71 d
  Blz. 1
 • Zal het Duitsche volk zelfmoord plegen?; De gemiddelde Duitscher en de verbeten SS-bende
  Blz. 2
 • (Zal het Duitsche volk zelfmoord plegen?)
 
26 oktober: Het Parool nr. 71 e
  Blz. 1
 • De benarde toestand in ons land; Zeeland, Brabant en Gelderland het zwaarst getroffen
  Blz. 2
 • (De benarde toestand in ons land...)
 
31 oktober: Het Parool nr. 71 f
  Blz. 1
 • Hoe kunnen we Duitschland de rekening presenteeren?; Schadevergoeding door middel van gebiedsafstand?
  Blz. 2
 • (Hoe kunnen we Duitschland de rekening presenteeren?)
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN OKTOBER 1944
  1  nl  Razzia in Putten na een aanslag op Duitse militairen. Zeshonderzestig mannen weggevoerd naar Amerfoort. Na vrijlating van acht-en-vijftig mannen werd de rest naar concentratiekamp Neuengamme in Duitsland overgebracht. Tijdens de tocht wisten nog veertien mannen te ontsnappen. Slechts negen-en-veertig keerden terug (waarvan nog vijf aan uitputting overleden).
  3  nl  De RAF bombardeert de Westkappelse zeedijk.
  3  nl  In Eindhoven start de radiozender "Herrijzend Nederland" met uitzendingen.
  okt?  par  Eerste legale edities "Het Parool" verschijnen in bevrijd Maastricht en Eindhoven
  5  nl  De regering dringt via Radio Oranje aan op voortzetting van de spoorwegstaking.
  7  nl  Grote Wehrmacht-razzia in Utrecht.
  12  int  Athene wordt bevrijd.
  13  int  Riga (Letland) wordt bevrijd.
  14  int  Maarschalk Rommel wordt tot zelfmoord gedwongen na de ontdekking van zijn aandeel in de aanslag op Hitler.
  20  int  Russische en Joegoslavische troepen (onder Tito) bevrijden Belgrado.
  23  nl  Negen-en-twintig Todeskandidaten in Amsterdam doodgeschoten na een aanslag op een SD-er.
  25  int  In de golf van Leyte, bij de Filipijnen, vernietigt een de Amerikaanse vloot een grote Japanse vloot. Dit ondanks de Japanse “kamikaze’-piloten” die het de Amerikanen lastig maakte.
  27  nl  ’s-Hertogenbosch wordt bevrijd.
  27  nl  Bevrijding van Tilburg.
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links