oktober
1940

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • Op een hellend vlak
  Blz. 2
 • (Op een hellend vlak)
  Blz. 3
 • (Op een hellend vlak)
  Blz. 4
 • (Op een hellend vlak)
 
16 oktober: Nieuwsbrief nr. 11
  Blz. 1
 • De uitgestoken vriendenhand
  Blz. 2
 • (De uitgestoken vriendenhand)
  Blz. 3
 • (De uitgestoken vriendenhand)
 • Feiten en commentaren
  - Arrestaties und kein Ende
  - Het Deutschtum en de orgeldraaier
  Blz. 4
 • (Feiten en commentaren)
  - Wat men met onze boter doet
  - Interneering van officieren
  - Nederlandsche levensmiddelen in Zweden
  - De comedie der Oostmark-vacantie
  - De bewaarschool van majoor Breunese
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN OKTOBER 1940
  1  nl  Invoering identificatieplicht (met paspoort of distributiestamkaart met pasfoto).
  Eerste week  nl  Ambtenaren ontvangen de ariŽrverklaring.
  5  nl  Ambtenaren worden verplicht een ariŽrverklaring te tekenen.
  5  nl  Rijksarbeidsbureau wordt ingesteld.
  8  int  Duitse troepen bezetten RoemeniŽ.
  9  nl  Kolen en turf op de bon.
  17  nl  Besluit tot invoering van het Persoonsbewijs.
  20  nl  Joodse ondernemingen krijgen het bevel zich aan te melden bij de WirtschaftsprŁfstelle.
  20  nl  Deze verordening bevat tevens de juridische definitie van 'een jood':
artikel 4:
1. Een jood is een ieder, die uit ten minste drie naar ras voljoodsche grootouders stamt
2. Als jood wordt ook aangemerkt hij die uit twee joodsche grootouders stamt en
- 1. hetzij zelf op den negende Mei 1940 tot de joodsch-kerkelijke gemeenschap heeft behoord of na dien datum daarin wordt opgenomen.
- 2. hetzij op den negenden Mei 1940 met een jood was gehuwd of na dat oogenblik met een jood in het huwelijk treedt.
3. Een grootouder wordt als voljoodsch aangemerkt, wanneer deze tot de joodsch-kerkelijke gemeenschap heeft behoord.
  22  nl  Oprichting van Winterhulp Nederland (WHN). Deze organisatie bracht geld bijeen - middels collectes, concerten, loterijen etc. - om hulpbehoevenden te helpen. De bevolking zag deze organisatie als een nazi-mantelorganisatie.
  27  nl  In Nederlands Hervomde kerken wordt voor het eerst een kerkelijke protest voorgelezen. Het protest richt zich tegen het invullen van de ariŽrverklaring.
  28  int  Italiaanse troepen vallen Griekenland binnen.
  31  nl  Secretaris-generaal Hirschfeld (Economische Zaken) richt de Organisatie-Commissie Woltersom op om de organisatie van het bedrijfsleven te reorganiseren.
  herfst  par  * Contacten van Goedhart met met Althof (oud-redacteur "Het Volk"), Koos Vorrink (voorzitter SDAP), Warendorf (uitgever "Das Neue Tagebuch") etc
Voorbereidingen voor "Het Parool"
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links