november
1940

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • Het werkloosheidsvraagstuk
  Blz. 2
 • (Het werkloosheidsvraagstuk)
  Blz. 3
 • (Het werkloosheidsvraagstuk)
 • Feiten en commentaren
  - Staking in de werkverschaffing
  - Zij vertrouwen onze artsen niet
  - Mr. Visser gearresteerd
  - Een handlanger beloond
  - Een overlooper
  Blz. 4
 • (Feiten en commentaren)
  - Misplaatste dankbetuiging
  - Een studiereis
  - Zijn er zoveel Duitsche gewonden?
  - De reis van Hitler
  - Baldadige Duitschers
  - Ketelmuziek in de collegezaal
  - Vrijheid van wetenschap
 
16 november: Nieuwsbrief nr. 13
  Blz. 1
 • De tactiek van den bezetter
  Blz. 2
 • (De tactiek van den bezetter)
  Blz. 3
 • (De tactiek van den bezetter)
 • Feiten en commentaren
  - Overloopers
  - De kolos voelt zich bedreigd
  - Een muziekdrama
  - Het diakoniemannetje aan het woord
  - Molotov in den schuilkelder
  Blz. 4
 • (Feiten en commentaren)
  - Een kwetsbaar punt getroffen
  - Barbaren
  - Een nieuw Duitsch wapen
 
21 november: Nieuwsbrief nr. 14
  Blz. 1
 • De Nederlandsche Unie in Duitsch vaarwater
  Blz. 2
 • (De Nederlandsche Unie in Duitsch vaarwater)
  Blz. 3
 • (De Nederlandsche Unie in Duitsch vaarwater)
  Blz. 4
 • (De Nederlandsche Unie in Duitsch vaarwater)
 
30 november: Nieuwsbrief nr. 15
  Blz. 1
 • De Duitsche maatregelen tegen onze Joodsche landgenooten
  Blz. 2
 • (De Duitsche maatregelen tegen onze Joodsche landgenooten)
  Blz. 3
 • (De Duitsche maatregelen tegen onze Joodsche landgenooten)
 • Feiten en commentaren
  - Pseudo-christelijke wauwelaars
  Blz. 4
 • (Feiten en commentaren)
  - Berlijn bestelt gashouders en turbines
  - Wat heeft men voor winterplannen?
  - Een gezellig samenzijn
  - Musserts zorgen
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN NOVEMBER 1940
  -  nl  Eieren, koek en gebak op de bon.
  11  nl  Benoeming van mr. H.C. Schokker als eerste "Gemachtigde voor de prijzen".
  12  int  Britse troepen veroveren Sidi Barani in Noord-Afrika op de Italianen.
  14  int  De Duitse Luftwaffe bombardeert met 500 toestellen de Engelse stad Coventry als vergelding voor het bombardement op München. Er zijn 1.000 slachtoffers.
  16  nl  Instelling van de Gewestelijke Arbeidsbureaus.
  20  int  Hongarije treedt toe tot het Driemogendhedenpact. Roemenië en Slowakije volgen enkele dagen later.
  21  nl  Joden worden uit de functies bij de overheid gezet.
  23  nl  Studentenstaking in Delft.
  23  nl  Eerste nummer van "De Waarheid" (CPN) verschijnt.
  26  nl  Toespraak van prof. mr. R.P. Cleveringa als proteste tegen het ontslag van de joodse hoogleraar prof. mr. E.H. Meijer. Hierop breekt een studentenstaking in Leiden uit.
  27  nl  Delftse en Leidse universiteit voor onbepaalde tijd gesloten.
  28  nl  Oprichting van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK). Eerste secretaris-generaal wordt T. Goedewaagen.
  28  nl  Prof. Van Dam wordt secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming (DOWC).
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links