mei
1945

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • Nazi-Duitschland stort roemloos ineen; De legers van onze bondgenoten zegevieren op alle fronten!
 • Beloofde voedsel uitgeworpen
 • Bevrijding van West-Nederland nabij
 • Na jaren slavernij blinkt een blijdere dag
 • Hitler de ziener
 • Onzelfzuchtige dieven; Wéér stal Wehrmacht ons voedsel
 • Hitler's chauffeur verdwenen
  Blz. 2
 • Wie zijn verantwoordelijk?; Het gehééle Duitsche volk schuldig
  - Duitschland sparen?
  - Wie dienen gestraft?
 • Tooneel en film in Londen
 • Uit vrije streken...
 • De Moeder des Vaderlands; De Koningin ontvangt Engelandvaarders
 • Een open brief, gericht aan den Oberbefehlshaber
 
4 mei: Het Parool nr. 98
  Blz. 1
 • Seyss Inquart wilde allang capituleeren!; De achtergrond van de besprekingen in Den Haag; Bevrijding van Westelijk Nederland uitgesteld?
  - Waarom alles in het duister?
  - De chantage van Seyss Inquart
  Blz. 2
 • (Seyss Inquart wilde allang capituleeren!)
  - De overwegingen van de bemiddelaars
  - Maar het kon anders
  - Een zware verantwoordelijkheid
  - Goede kans voorbij laten gaan
  - Goede vaderlanders, doch slechte diplomaten
 • De pers in het bevrijde Nederland
 
6 mei: Het Parool nr. 99
  Blz. 1
 • De capitulatie is thans een feit!; Blaskowitz onderteekende vandaag de overgave van zijn troepen
  - De voorwaarden
 • Duitschers in Noorwegen capituleeren
 • Britten in Kopenhagen
 • Boter en chocolade voor de Amsterdammers; De volgende week reeds in distributie
 • Nieuw bestuur van Amsterdam
 • De Binnenlandsche Strijdkrachten
 • Morgen zijn ze er!; De plechtigheden in Amsterdam
 • West nederland in quarantaine
 • Juliana en Bernhard in Amsterdam
  Blz. 2
 • Zondag in vrij Amsterdam; De eerste gevangenen vrijgelaten
 • Gerrit v.d. Veenstraat
 • Nieuws in 't kort
 • De Moeder des Vaderlands; De Koningin ontvangt Engelandvaarders
 • Tooneel en film in Londen
 • "Baas op eigen erf"; De Koningin spreekt tot haar volk
 • Vliegtuigen dalen in Amsterdam; Voor familiebezoek?
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN MEI 1945
  2  int  De Duitse hoofdstad Berlijn geeft zich over.
  2  nl  Eerste voedseltransporten over de weg naar het westen.
  2 en 3  nl  Seyss-Inquart vertrekt naar Flensburg voor overleg met de nieuwe Duitse leider Dönitz.
  4  nl  Montgomery aanvaardt de capitulatie van de Wehrmacht in noordwest Europa.
  4  nl  Laatste nummer van "Volk en Vaderland" verschijnt.
  5  nl  In Hotel De Wereld in Wageningen krijgt de Duitse generaal Blaskowitz het capitulatiebevel overhandigd.
  5  nl  Eerste voedselschepen arriveren in Rotterdam.
  5  nl  Radiotoespraak van Koningin Wilhelmina over de bevrijding.
  6  nl  Blaskowitz tekent het capitulatiebevel in de Aula van de Landbouw Hogeschool in Wageningen.
  7  int  Ook in Frankrijk wordt de capitulatie van Duitsland door Generaal Jodl ondetekend. Britse troepen trekken Utrecht binnen. Mussert wordt gearresteerd. De Irene-brigade trekt Den Haag binnen.
  7  nl  Schietpartij op de Dam in Amsterdam.
  7  nl  Arrestatie van Mussert.
  7  par  Eerste legale "Het Parool"
  8  nl  Intocht van Canadezen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
  8  int  In Berlijn wordt de onvoorwaardelijke capitulatie van Duitsland door Generaal Jodl ondertekend; de gevechten zullen officieel overal om 23.01 ophouden.
  23  int  Himmler pleegt zelfmoord. Admiraal Dönitz wordt gearresteerd.
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links