mei
1942

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • (Getuigt tegen het Nationaal-Socialisme...)
 • Van het binnenlandsche front
  - Er zijn er nog, die durven
  - Van de Amsterdamsche Universiteit
  - Meer ingezonden stukken
  Blz. 1
 • In Memoriam; Eere-saluut aan de twee-en-zeventig
 • Twee jaar in den greep der Nazi-terreur; De Gele ster... onze smaad en onze hoop
  Blz. 2
 • (Twee jaar in den greep der Nazi-terreur...)
  Blz. 3
 • (Twee jaar in den greep der Nazi-terreur...)
 • Naar aanleiding van Hitler's rede; Het teeken aan den muur
  Blz. 4
 • (Naar aanleiding van Hitler's rede...)
 • N.S.B.-vrees voor invasie; Bewapening, en evacuatie van vrouw en kinderen
  Blz. 5
 • (N.S.B.-vrees voor invasie...)
 • De strijd der kerken; tegen nazificeering van ons land en volk
 • De schande der Amsterdamsche Universiteit; Een protest uit studentenkringen
  Blz. 6
 • (De schande der Amsterdamsche Universiteit...)
 • De Joodsche Raad op den verkeerden weg; Geen handlangerdiensten voor de Duitschers
  Blz. 7
 • (De Joodsche Raad op den verkeerden weg...)
 • De N.S.B. bezet "Meer en Bosch"; Lijders aan vallende ziekte in nazi-handen
 • Diefstal van Koninklijke eigendommen; Duitsch vandalisme op Het Loo
 • Van het binnenlandsche front
  - Het echec van "kameraad" Woudenberg in Twente
  Blz. 8
 • (Van het binnenlandsche front)
  - Ng een nationaal-socialistische diefstal
  - Desolate toestand van het Concertgebouw
  - Waar blijft onze beloofde thee?
 
26 mei: Het Parool nr. 38
  Blz. 1
 • De slachtoffers der Duitsche terreur; Herdenking door H.M. de Koningin
  Blz. 2
 • Dreigementen als erkenning van machteloosheid; Neerlands geest van verzet is niet te breken
 • Blauw-wit, kermis en.... Winterhulp
  Blz. 3
 • (lauw-wit, kermis en.... Winterhulp...)
 • Nederland tusschen de mogenheden; De eerste Nederlandsche ambassade
  Blz. 4
 • (Nederland tusschen de mogenheden...)
 • Waar wij voor strijden; Een uiteenzetting van Stafford Cripps
  Blz. 5
 • (Waar wij voor strijden...)
 • De ontvoering der Nederlandsche officieren; Met "nordischer List"
 • Het bedrog van den arbeid; Leege vakbonden in het Nederlandsche Arbeidsfront
  Blz. 6
 • (Het bedrog van den arbeid...)
 • Gifgasoorlog?; Duitschland voelt zich betrapt
 • Van onze universiteiten
  - Leidens lichtend voorbeeld
  - Slappe houding van den Groningschen Senaat
 • Waarschuwing aan huisvrouwen en boeren!
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN MEI 1942
  1  nl  Oprichting van het Nederlandsche Arbeidsfront.
  Begin  nl  53 van de 68 Leidse hoogleeraren vragen ontslag aan.
  3  nl  Invoering van de jodenster.
  6  int  Japan verovert de Philipijnen dat mede door Amerikanen verdedigd werd.
  8  int  Slag in de Koraalzee ten zuidoosten van Nieuw-Guinea tussen de Japanse en de Amerikaanse vloot. De Amerikanen boeken meer succes dan de Japanners.
  8  int  Op de Krim (Rusland) starten de Duitsers het zomeroffensief tegen het Sovjetleger. De Russen leiden grote verliezen.
  12  nl  Joden mogen niet langer een rekening hebben bij de postgiro.
  15  nl  Het Nederlandse beroepskader van de strijdkrachten in krijgsgevangenschap weggevoerd.
  17  nl  De Nederlandsche SS zweert trouw aan Hitler.
  21  nl  Tweede verordening betreffende het plaatsten van joods vermogen bij de bank Lippmann-Rosenthal. Voor 30 Juni moet al het bezit en vermogen boven de 250,- worden ingeleverd bij deze bank.
  21  nl  Joden mogen geen bankkluizen meer huren.
  29  nl  Joden mogen niet langer vissen.
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links