mei
1941

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • Na een jaar bezettinng
  Blz. 2
 • (Na een jaar bezettinng)
 • Ghetto-bordjes
 • Geslaagde ontvluchting
 • Landverraders naar het Walhalla
  Blz. 3
 • De oorlogskansen
  Blz. 4
 • (De oorlogskansen)
  Blz. 5
 • (De oorlogskansen)
 • Puinruimers gevraagd
 • Hulporgaan van de Gestapo
 • Dysenterie in Buchenwalde
  Blz. 6
 • Voedselgebrek in Nederland
  Blz. 7
 • (Voedselgebrek in Nederland)
 • Het aardappelbedrog
  Blz. 8
 • (Het aardappelbedrog)
 • Het komende boterbedrog
  Blz. 9
 • (Het komende boterbedrog)
 • Voorzichtig met bloemen!
 • Wir rauben
 • Het Teutoonsche complex
 • Wie volgt
 • Wat zoeken ze nu weer?
  Blz. 10
 • Moffentact
 • En onze fietsen?
 • Oppassen in Cafés
 • Een zonderlinge missie
 
22 mei: Het Parool nr. 10 *
  Blz. 1
 • Staan wij voor een ommekeer in den oorlog?
  Blz. 2
 • (Staan wij voor een ommekeer in den oorlog?)
  Blz. 3
 • (Staan wij voor een ommekeer in den oorlog?)
 • Neue Zeit: per handkar en zeilschip
  Blz. 4
 • Happy landings!
  Blz. 5
 • (Happy landings!)
 • Gelijkschakeling in onze kunst?
  Blz. 6
 • (Gelijkschakeling in onze kunst?)
 • De knevelarij gaat voort
  Blz. 7
 • Heiniana
 • Vrouwlief kan d'r niet tegen
 • Voor het Duizendjarig Rijk
  Blz. 8
 • Het ploertje dreigde
 • Het vee wordt gekeurd
  Blz. 9
 • Stakingen in België
 • Vier feestvergaderingen
  Blz. 10
 • (Vier feestvergaderingen)
 • Kultur-manifestatie
 • Een lyceum gesloten
 • Droevig schouwspel in Utrecht
 • Twee Tommies ontsnapt
 
29 mei: Het Parool nr. 11
  Blz. 1
 • Tekst van de rede, 10 mei 1941, door onze Koningin uitgesproken voor Radio Oranje
  Blz. 2
 • (Tekst van de rede...)
  Blz. 3
 • Een eisch aan allen
  Blz. 4
 • (Een eisch aan allen)
 • Terugloopende steenkoolproductie
 • Uitschot in plaats van voorschot
  Blz. 5
 • De Unie zet door.....
  Blz. 6
 • (De Unie zet door.....)
 • Geen geld meer naar Amerika
  Blz. 7
 • Het Journalistenbesluit
  Blz. 8
 • (Het Journalistenbesluit)
 • Kindermoord
  Blz. 9
 • Der Stellvertreter; naar aanleiding van de luchtreis van Rudolf Hess
 • Bravo, Van Dalsum
 • Sluikhandelcomplot van N.S.B.ers
  Blz. 10
 • (Sluikhandelcomplot van N.S.B.ers)
 • Schandaal om Dr. Brouwer
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN MEI 1941
  1  nl  Joden mogen radio meer bezitten.
  1  nl  Beroepsuitoefening door joden in de vrije beroepen beperkt. joodsche artsen, apothekers en vertalers mogen niet langer voor niet-joden werken.
  2  nl  Journalistenbesluit. Journalisten werden o.a. verplicht zich aan te sluiten bij het Verbond van Nederlandsche Journalisten. joden mochten daar geen lid van zijn. Tevens dienden de journalisten loyaal mee te werken met de bezetters.
  6  nl  Joden mogen de effecten en handelsbeurzen niet meer betreden.
  6  nl  Bepaalde straten in Amsterdam worden aangemerkt als 'joodse straten'.
  9  int  De Britten krijgen de beschikking over de Duitse geheime code systeem-Enigma door een slimme kaping van een Duitse onderzeeër en een weerschip bij IJsland.
  13  int  Martin Bormann volgt Hess op als kanselier van de NSDAP.
  15  nl  Joden dienen de (niet-joodse) orkesten te verlaten.
  20  int  Duitse parachutisten landen op Kreta.
  27  nl  Afkondiging van de verordening betreffende de aanfte en verzorging van landbouwgrond in joods bezit.
  eind  par  Arrestatie Kann door Gestapo agent Van der Waals, maart 1942 gefussileerd
  31  nl  Joden mogen geen gebruik meer maken van zwembaden en opbare parken en geen kamers meer huren in bepaalde toeristen- en badplaatsen.
  eind  par  Kann's werk word overgenomen door Wiarda Beckman (vooroorlogse hoofdredacteur "Het Volk")
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

* Omdat in deze krant op bladzijde 9 wordt gerefereerd aan gebeurtenissen van rond 10 mei '41, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de voorop de krant vermelde datum van 22 april onjuist moet zijn.

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links