maart
1943

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • Wat onze zwakheid was!; Een democratische selfcritiek
  Blz. 2
 • (Wat onze zwakheid was...)
  Blz. 3
 • Het woord der kerken; De aartsbisschop en de bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde geestelijkheid en geloovigen
 • (Wat onze zwakheid was...)
  Blz. 4
 • (Het woord der kerken...)
 • Aan onze verspreiders en lezers
 • De ploert Rauter weer aan zijn "werk"
  Blz. 5
 • Oproep der wettige Nederlandsche regeering
 • Blödsinn
  Blz. 6
 • Het einde der Vichy-politiek; Democratie en reactie in Frankrijk
  Blz. 7
 • (Het einde der Vichy-politiek...)
  Blz. 8
 • Nieuws in een notedop
  - Liever een Engelsche en Amerikaansche bezetting dan een Russische
  - Eendracht maakt macht
  - Politie-ambtenaar, ken uw plicht
  - Nederland is "waakzaam"
  - Humor uit het buitenland
  - Het einde?
  - Geldpatsers
  - Doorzetten!
  - "Ich stehe im Regen"
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN MAART 1943
  2  nl  Begin van de deportaties van joden naar het vernietigingskamp Sobibor.
  2  int  De zeeslag tegen de Japanners in de Bismarckzee (ten noord-oosten van Nieuw Guinea) eindigt in een geallieerde overwinning.
  6  nl  De Raad van Negen adviseert de studenten geen loyaliteitsverklaring af te tekenen.
  11  nl  Oprichting van de Landstorm Nederland. Deze organisatie was "een territoriale organisatie voor de landsverdediging, welke bestemd is voor de afweer van buitenlandsche of binnenlandsche vijanden binnen Nederland". Zij ressorteerde onder de Waffen-SS.
  13  nl  Publicatie van de regeling waarin onder meer is staat dat studenten een loyaliteitsverklaring moeten onderteken.
  13  nl  Bankbiljetten van ƒ 500 en ƒ 1000 worden ongeldig verklaard.
  15  nl  Afkondiging van de verordening betreffende de 'luxe'-bedrijven en 'luxe'-beroepen. Deze bedrijven - als luxe-modehuizen, juweliers, postzegelhandels, luxe-horecavestigingen etc. - zouden moeten sluiten.
  22  nl  Rauter - leider van de Ordnungspolizei; de gemilitariseerde en gekarzerneerde Duitse politie belast met de controle van de Nederlandse politie - spreekt het kader van de Germaansche SS in Nederland toe. In zijn speech besteedt hij aandacht aan de jodendeportaties.
  25  nl  Algemeen protest van de Nederlandse artsen tegen de Nederlandsche Artsenkamer.
  27  nl  Aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister.
  31  nl  Foutief bombardement van de Amerikaanse luchtmacht op Rotterdam.
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links