juni
1944

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • De Invasie is begonnen; De vrijheid nadert - Weest bereid!
  - Wat kunnen wij doen?
 • Als de Amerikanen komen
  Blz. 2
 • Het Manifest van V.N. en "Het Parool"
 • De Invasie is begonnen
  - Zelfbeveiliging en onderlinge hulp
  - Weest bereid
 • O, die leelijke politiek...
 • Nederlanders in Zwitserland
  Blz. 3
 • Ambtenaren en karakterloosheid; Dr. Hirschfeld kwetst en beleedigt de onderduikers, de illegale pers en het ondergrondsch verzet - De Hoo jaagt zijn eigen personeel naar Duitschland
  Blz. 4
 • De stakingen in Engeland; Sabotage, blind egoÔsme of doelbewuste politiek?
  - Ook stakingen in andere bedrijven
  - Fascistische sabotage?
 • Tien martelaressen van Vught
  Blz. 5
 • (De stakingen in Engeland...)
  - De werkelijke motieven
 • Duitschlands strijd tegen de barbaren
 • Waar de bloemkool blijft
 • SD-spionnen in stationswachtkamers
 • Goede raad voor verzamelaars
  Blz. 6
 • Over illegale techniek; Uiterste voorzichtigheid is geboden
  Blz. 7
 • (Over illegale techniek...)
 • Een geval van Londensche censuur; Wie zit hier achter?
 • De buit in veiligheid gebracht
 • Bij den banketbakker
  Blz. 8
 • De heer Cor van der Lugt voelt nattigheid; Hij werd maar weer ziek
 • De Nederlandsche Regering gewijzigd
 • Mouwspelderijen
 • De Raad van Verzet
 • Naar het concentratiekamp
 • Taalverrijking
 • Ze kwamen niet!
 • Duikende dapperen!
 • Geen trek in Hitleria
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN JUNI 1944
  6  nl  Mussert maakt bekend dat hij zich als vrijwilliger bij de Wehrmacht heeft gemeld.
  6  int  D-day: grootscheepse invasie van de Geallieerden op de kusten van NormandiŽ (Frankrijk). Meer dan 4.000 schepen voeren de landingen uit. Zware bombardementen op de vijandelijke kustverdediging. Massale luchtlandingen achter de vijandelijke linies. Er staan 11.000 geallieerde vliegtuigen voor de strijd beschikbaar.
  8  nl  Koningin Wilhelmina en minister-president Gerbrandy dringen aan op coŲrdinatie van het verzet.
  12  nl  Gerrit van der Veen gefusilleerd.
  12  int  De eerste V-1 wordt op Londen afgevuurd.
  12  nl  De Tweede Distributiestamkaart wordt ingebruik genomen.
  15  nl  Start van Duitse V-1 offensief op Londen.
  20  int  De Japanse zeevloot lijdt zware verliezen in de zeeslag bij Luzon (is een Filipijns eiland).
  27  int  De Geallieerden veroveren Cherbourg in NormandiŽ.
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links