juli
1942

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • Tegen deportatie van Nederlandsche arbeiders en Jooden
  Blz. 2
 • (Tegen deportatie van Nederlandsche arbeiders en Jooden...)
 • Een afscheidswoord; aan de arbeiders, die naar Duitschland gaan
  Blz. 3
 • Waarom Duitschland den oorlog verliest; Een getuigenis uit het verleden
 • Hoon en schande!; Joodsche deportaties aangekondigd en reeds begonnen
  Blz. 4
 • (Hoon en schande...)
 • Ervaringen van Nederlandsche arbeiders; Uit slavenland terug
  Blz. 5
 • (Ervaringen van Nederlandsche arbeiders...)
 • Moderne slavenhalers; Duitsche ronselmethoden
  Blz. 6
 • Nederland wordt gesloopt
 • Heemkunde-kolder; Gouwenaars die hun glazen ingooien
 • Van het binnenlandsche front
  - De Bossche vrederechter
  - De doode taal der toekomst
  Blz. 7
 • (Van het binnenlandsche front)
  - Processie verbod
  - het geschenk voor den Ortskommandant
 • De Nederlandsche Katholieken zijn gewaarschuwd
 • Martelaren
 • "Tegen cululatie van inkomens"; "Kameraad" Rost van Tonningen tegen de plutocratie
 • Een troostvol woord; Voor de Duitsche legers in Rusland
  Blz. 8
 • (Een troostvol woord...)
 • De verloren rede; Onuitgeproken bij de inwijding der "Nederlandsche" Kultuurkamer
 
25 juli: Het Parool nr. 41
  Blz. 1
 • Duitsche intimidatiepogingen; Houdt koel het hoofd en dapper het hart
  Blz. 2
 • In geval van invasie; Aanwijzingen voor de burgerbevolking
  - Bij commando-raids
  - Bij invasie
  Blz. 3
 • Ons parool van de week; "Er nooit over spreeken; er steeds aan denken"
 • Duitsch schrikbewind in Amsterdam; Opnieuw razzia's tegen Joden in de straten van Amsterdam
  Blz. 4
 • (Duitsch schrikbewind in Amsterdam...)
 • Zwijntjesjagers; De massale rijwieldiefstal door de Duitsche bezetters
  Blz. 5
 • (Zwijntjesjagers...)
 • Europa wordt geplunderd
 • Van het binnenlandsche front
  - Martelaren
  - protest tegen de Winterhulp-kermissen
  Blz. 6
 • (Van het binnenlandsche front)
  - Verraden en opgepakt
  - Slavenjagers
 • Studenten opgelet!; Nieuwe "bundelings"-pging
 • Afbraak van onze spoorwegen; Maar onze spoorjongens houden stand
  Blz. 7
 • Verdere aantasting van onze voedselvoorziening; Onze dalende volksgezondheid
 • Aan de boeren
 • Uitvoer van olie
  Blz. 8
 • De kolenproductie
 • 1 Augustus Zwijgdag; Propagandadag der N.S.B.
 • Hun nieuwe "Volksrecht"; En een formalistisch kantonrechter
 • Zwendelaars met den volksgeest; Serviele inktkoelies
 • De toekomst van onze landbouw
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN JULI 1942
  1  nl  Bouwstop afgekondigd.
  Begin  nl  Kamp Westerbork - in 1939 opgericht als onderkomen voor gevluchte Duitse joden - wordt door de Duitsers ingericht als Polizeiliches Durchgangslager.
  4  nl  Eerste oproepen voor 'arbeidsinzet in Duitsland' worden verspreid onder de joden.
  6  nl  Joden mogen niet langer telefoneren en mogen geen niet-joden meer bezoeken.
  8  nl  Anne Frank en haar familie duiken onder in het grachtenhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam.
  11  nl  De kerken protesteren tegen de aangekondigde jodendeportaties.
  14  nl  Vanuit Amsterdam vertrekken de eerste transporten met joden naar Westerbork.
  14  nl  Begin uitvoering van de "Endlösung der Judenfrage" met grote razzia's op joden in Amsterdam-centrum en -zuid.
  15  nl  Vertrek van de eerste trein met gedeporteerde joden uit Amsterdam in het kader van de 'Arbeidsinzet' in oost-Silezië (Polen).
  16  nl  Eerste transport van Nederlandse joden naar Auschwitz.
  17  nl  Joden mogen alleen nog maar tussen 15.00 en 17.00 uur boodschappen doen. In tijd van distributie betekent dit dat veel artikelen niet langer door joden gekocht kunnen worden, omdat die snel zijn uitverkocht.
  20  nl  Begin van de 'fietsen-razzia' in alle gemeenten met meer dan 10.000 inwoners.
  21  nl  Seyss-Inquart gelast de vordering allerlei metalen voorwerpen.
  25  nl  Minister president Gerbrandy spoort via Radio Oranje aan tot hulp aan de joden.
  26  nl  In alle kerken - behalve de Nederlands hervormde - wordt een protest tegen de jodenvervolging voorgelezen.
  26  int  De RAF bombardeert Hamburg systematisch, o.a. met brandbommen.
  30  nl  In Nederland wordt voor joden de avondklok ingesteld.
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links