juli
1940

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • Na den Duitschen inval
  Blz. 2
 • (Na den Duitschen inval)
  Blz. 3
 • (Na den Duitschen inval)
  Blz. 4
 • (Na den Duitschen inval)
  Blz. 5
 • Een duidelijke verklaring
 • Verklaring van den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht
  Blz. 6
 • (Verklaring van den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht)
 
31 juli: Nieuwsbrief nr. 2
  Blz. 1
 • De nieuwe tijd, de beer en de huid
  Blz. 2
 • (De nieuwe tijd, de beer en de huid)
  Blz. 3
 • (De nieuwe tijd, de beer en de huid)
 • De Neue Zeit kondigt zich aan; Een schuchtere poging tot hedendaagse geschiedschrijving
  Blz. 4
 • (De Neue Zeit kondigt zich aan)
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN JULI 1940
  -  nl  Boter, margarine en vetten op de bon.
  1  nl  De joden dienen de Luchtbeschermingsdienst te verlaten (eerste anti-joodse maatregel).
  Ergens eerste week  nl  De Groot, Jansen en Dieters krijgen de leiding van de illegale CPN.
  2  nl  Generaal Winkelman weggevoerd.
  2  nl  Publicatie van Colijns brochure "Op de grens van twee werelden".
  2  nl  In Nederland woonachtige joden mogen niet langer in Duitsland werken.
  4  int  De Britse vloot vernietigt Franse vlooteenheden in de haven van Mers el-Kebir in Frans Algerije. Deze aanval is opgezet om te voorkomen dat de Duitsers zich de Franse eenheden zouden toeëigenen.
  4  nl  Verbod te luisteren naar - en het verspreiden van berichten van - andere dan de Nederlandse of Duitse zenders.
  9  int  De Britse luchtmacht (RAF) begint de nachtelijke bombardementen op Duitsland.
  11  nl  Manifest van de 'eerste' Nederlandsche Unie door Generalkommissar Schmidt afgewezen.
  14  nl  Drees houdt toespraak op SDAP-Partijraad over de bezetting en de rol van de SDAP.
  14  nl  Beroepsmilitairen dienen een "erewoordsverklaring" af te leggen. Hierin verklaarden zij o.a.: Ik zal geen handeling begaan of verzuim plegen waardoor het Duitsche Rijk schade, van welke aard ook, zou kunnen leiden".
  15  nl  De Opbouwdienst treedt in werking.
  15  nl  Bekendmaking van de oprichting van het "Nationaal Comité voor Economische Samenwerking". Hierin waren de belangrijkste economische organisaties vertegenwoordigd. Het Comité stelde zich ten doel: "het contact met de autoriteiten te vergemakkelijken" en "aan de aanpassing die op economisch gebied thans noodig is practische leiding te geven".
  16  nl  Christelijk Nederlandsch Vakverbond (CNV) en Het Roomsch Katholieke Werknemersverbond krijgen Duitse controleurs.
  16  nl  NSB-er Woudenberg benoemd tot kommissar bij het NVV.
  19  int  Hitler stelt Engeland voor om de vrede te sluiten op basis van de ontstane situatie in Europa.
  20  nl  NSB-er Rost van Tonningen wordt benoemd tot "Kommissar für die marxistischen Parteien".
  24  nl  Het Driemanschap doet de eerste oproep om zich aan te sluiten bij "De Nederlandsche Unie"
  28  nl  Eerste uitzending van "Radio Oranje" vanuit Londen. Koningin Wilhelmina spreekt het volk toe.
  30  nl  Ontmoeting tussen Mussert en Himmler.
  31  nl  Afkondiging van de verordening dat vanaf 5 Augustus niet langer ritueel geslacht mag worden.
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links