januari
1941

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • Klein heldendicht in proza
  Blz. 2
 • (Klein heldendicht in proza)
  Blz. 3
 • (Klein heldendicht in proza)
  Blz. 4
 • (Klein heldendicht in proza)
 • Feiten en commentaren
  - Koninklijke oproep
  - Speldeprikken en mokerslagen
  - Sie sind verhaftet!
  - Een nieuw idee voor Mussert
 
14 januari: Nieuwsbrief nr. 21
  Blz. 1
 • Dreigt er een aanval op Ierland?
  Blz. 2
 • (Dreigt er een aanval op Ierland?)
  Blz. 3
 • Feiten en commentaren
  - Sie sind verhaftet
  - Hoe zij ons hun Kultur brengen
  Blz. 4
 • (Feiten en commentaren)
  - De mislukte Winterhilfe-collecte
  - Hij trappelt van ongeduld
  - Rassenwaanzin in bioscoop en cafť
 
25 januari: Nieuwsbrief nr. 22
  Blz. 1
 • De mislukte idylle
  Blz. 2
 • (De mislukte idylle)
  Blz. 3
 • Feiten en commentaren
  - Hoe het land wordt leeggepompt
  - Als Mussert college geeft
  Blz. 4
 • (Feiten en commentaren)
  - Hoe hij woord houdt
  - Pruisenconcert
  - Es ist verboten!
  - Straatterreur
  - Boycot van cafť's en bioscopen
  - Het Derde Rijk en de communisten
 
31 januari: Nieuwsbrief nr. 23
  Blz. 1
 • Het aandeel van Nederland in de oorlogsvoering
  Blz. 2
 • (Het aandeel van Nederland in de oorlogsvoering)
 • En als de invasie mislukt?
  Blz. 3
 • (En als de invasie mislukt?)
 • Feiten en commentaren
  Blz. 4
 • (Feiten en commentaren)
  - Rost krijgt z'n zin
  - Henry Ford steunt Roosevelt
  - Cordell Hull en onze neutraliteitspolitiek
  - Zij hebben niets gemerkt van den oorlog
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN JANUARI 1941
  1  nl  Invoering verplichte luisterbijdrage voor radiobezitters.
  7  nl  Prijsbeheersingsbesluit wordt afgekondigd.
  7  nl  De Nederlandse Bioscoopbond besluit dat joden niet langer bioscopen mogen bezoeken.
  10  int  Duitse bommenwerpers beschadigen drie Britse oorlogsschepen bij SiciliŽ.
  10  nl  Seyss-Inquart decreteert de registratie van alle joden en personen met joods bloed.
  12  nl  De Hooge Raad spreekt zich in het zgn. Toetsingsarrest uit tegen het toetsen van "alle door de bezettende macht genomen maatregelen" aan andere wetgeving als b.v. het Landoorlogreglement.
  14  nl  Begin Engelse V-actie via Franse uitzending van de BBC.
  22  int  Britse en Australische troepen veroveren Tobroek (Egypte) en maken maar liefst 25.000 Italiaanse krijgsgevangenen.
  24  int  Britse troepen openen in Afrika de aanval in AbessiniŽ in EthiopiŽ.
  26  nl  In de R.K. Kerk wordt het bisschoppelijk mandement tegen de NSB voorgelezen.
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links