februari
1941

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • De terugkeer van Jhr. De Geer
  Blz. 2
 • (De terugkeer van Jhr. De Geer)
  Blz. 3
 • De Nederlandsche Unie
 • De steler en de heler
  Blz. 4
 • Bolsjewistische fluistercampagnes
 • Duitsche terreur in Hilversum
 • Nazi-commissarissen
 
10 februari: Het Parool nr. 1
  Blz. 1
 • Wij willen dit niet!
 • N.S.B. wil den burgeroorlog; zij zullen hem hebben; Wehrmacht geeft zich gewonnen
  Blz. 2
 • (Wij willen dit niet!)
 • Het verraad der Clercken
  Blz. 3
 • (Het verraad der Clercken)
 • Britsch-IndiŽ en de oorlog
  Blz. 4
 • De horde op straat
 • Prof. Van Dam aan het werk
  Blz. 5
 • Het brandende braambosch
 • Anti-Duitsche aanplakbiljetten
 • N.S.B. plundert kerkgebouw
  Blz. 6
 • Uit den Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen: Wat doet Petain?
  Blz. 7
 • (Wat doet Petain?)
 • De "Pressestelle" voorkomt een ramp
 • Er dreigt staking...
  Blz. 8
 • Aan Clinge Doorenbos
 • Een leugenachtig communique
 
17 februari: Het Parool nr. 2
  Blz. 1
 • De anti-semietische bom is verkeerd gebarsten
  Blz. 2
 • (bom is verkeerd gebarsten)
 • Intimidatie vermindert
  Blz. 3
 • Het Leidsche privilegie; Aan den Nederlandsche student
 • Hulpelooze winterhulp
  Blz. 4
 • Wat wil men van onze ambtenaren?
 • Bombardementswonderen
  Blz. 5
 • Wee hen!
 • Luchtvaartoproep
 • Bravo metaalarbeiders
  Blz. 6
 • Twee handen op ťťn buik
 • De W.A.-terroristen en hun Duitsche handlangers
  Blz. 7
 • (De W.A.-terroristen en hun Duitsche handlangers)
 • Dat wat je niet hebt...!
  Blz. 8
 • O Heer aanzie!
 • Onze perspraatjesmakers
 • In bezet gebied
 • Hongersnood in BelgiŽ
 
25 februari: Het Parool nr. 3
  Blz. 1
 • Duitsche terreur in de hoofdstad
  Blz. 2
 • (Duitsche terreur in de hoofdstad)
 • Helpt de Britsche parachutisten
  Blz. 3
 • Hoe onze politie gesard wordt; Duitsche voorschriften inzake de W.A.
  Blz. 4
 • (Hoe onze politie gesard wordt)
  Blz. 5
 • (Hoe onze politie gesard wordt)
  Blz. 6
 • Uitbreiding van het oorlogstoneel?
  - Het nieuwe Balkanpact
  - Dat aspect is de politiek van Stalin
  - Het is Roosevelt die Stalin heeft doorzien
  - Om nu op Bulgarije terug te komen
  Blz. 7
 • (Uitbreiding van het oorlogstoneel?)
  - Het is JoegoslaviŽ
  - Moeten wij dit vreezen? Neen
  - Te Washington
 • K.V.V. te Amsterdam door S.S. ontbonden
  Blz. 8
 • Wat beoogt den vijand met den "Arbeidsdienst"
  Blz. 9
 • Zult gij zwichten?
 • Aan de studenten
  Blz. 10
 • Hoe Koot gevonden werd
 • Onze justitie in Duitschen dienst?
 • Kloosters voor Duitsche soldaten
 • Verstoord soldatencabaret
  Blz. 11
 • (Verstoord soldatencabaret)
 • Onze perspraatjesmakers
  - Ja, ja, misverstand
  - Woorden, woorden...
  - W.A.-mannen hoeven niet naar Duitschland
  Blz. 12
 • Zij nemen het er goed van
 • N.S.B. roept op tot progrom
 • Motie tegen Prof. Van Dam
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN FEBRUARI 1941
  -  par  Arrestatie koerier A. Lopes tijdens razzia. Na een week overlijdensbericht uit Duitsland
  5  nl  Artsen worden verplicht te verklaren of zij jood zijn.
  9  nl  Relletjes in de Amsterdamse jodenbuurt.
  10  par  Verschijning eerste "Het Parool - Vrij Onverveerd"
  10  nl  Eerste nummer van "Het Parool" verschijnt.
  11  nl  Afkondiging beperkende maatregelen voor joodse studenten.
  11  nl  WA-man Koot overlijdt in Amsterdam na een vechtpartij met een joodse knokploeg.
  12  nl  De Amsterdamse 'jodenhoek' wordt door de bezetters afgesloten
  12  int  De Duitse Generaal Rommel arriveert in Tripoli in het noorden van Afrika.
  13  nl  Vorming van de Joodsche Raad voor Amsterdam
  14  nl  Mussert roept de Nederlanders op dienst te nemen bij de Waffen SS.
  14  int  Troepen van het Duitse Afrikakorps komen in Tripoli aan land. De geallieerden hebben de landing niet kunnen voorkomen.
  17  nl  Alle beroepsofficieren moeten zich melden.
  17  nl  Metaalarbeiders in Amsterdam-noord staken.
  19  nl  De GrŁne Polizei doet een inval in een verzamelplaats van joodse knokploegen: ijssalon "Koco" in Amsterdam-zuid. Dit loopt uit op relletjes.
  22-23  nl  Als represaille voor de onlusten rondom de inval in ijssalon "Koco" voert de bezetter de eerste razzia's uit in de 'jodenhoek' te Amsterdam. Ongeveer 400 joodse mannen worden opgepakt en naar het concentratiekamp Mauthausen getransporteerd.
  25-26  nl  Als protest tegen de eerste razzia op joodse mannen ontstaat de Februaristaking.
  27  nl  Joodse bloeddonoren worden van de lijsten geschrapt.
  28  nl  Er worden maatregelen afgekondigd tegen joodse organisaties zonder economisch doel.
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links