december
1944

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • Roode Kruis in Duitsche hand; Afgetreden leden van het hoofdbestuur achtervolgd door S.D.
 • "Morgen Razzia's
 • Bommen op de Sicherheidsdienst
 • Blokvorming in West-Europa; Ook voor Nederland van groot belang!
  - Bezwaren
  Blz. 2
 • (Blokvorming in West-Europa...)
 • Een medisch collaborateur; Een conflict in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam
 • Nogeens: Franse kunst in bezettingstijd
  Blz. 3
 • De boodschap
  Blz. 4
 • De hulpverleening na de bevrijding; Zij werke snel, efficient en eenvoudig
  - Illegalen zullen meewerken
  - Plan en organen
 • De terreur
  Blz. 5
 • (Roode Kruis in Duitsche hand...)
 • Nederland weer luchtvaart-centrum; Zeer grote plannen van onze K.L.M.
 • Hoe men den vijand het beste helpt
 • Lollig tot in den dood
 • De zuivelpositie steeds slechter; Geef melk alléén aan de kinderen!
 • Op 'n schoen en 'n slof; De wereldveroveraars trekken voorbij
 • Wist u dat?
 
12 december: Het Parool nr. 77
  Blz. 1
 • Heropvoeding der Duitsche jeugd; Kan het Nationaal Socialistisch gif uit de geesten worden verdreven?
  - Een zware taak
  - Niet alleen onderwijs
 • Verkrachting van de menselijkheid; Nederlandsche kerken schrijven aan Seyss Inquart
 • Wie zullen ons straks regeeren?
  Blz. 2
 • (Wie zullen ons straks regeeren?)
 • Hij stapte even uit
 • Spitters ontsprongen den dans; Avontuur in Tivoli te Utrecht
  - Hevige dreigementen
  Blz. 3
 • Een onderduiker; problemen in een gewoon gezin
  Blz. 4
 • Er dreigt typhus; ook kinderverlamming en t.b.c. nemen sterk toe
  - De bron
  - De symptomen
 • Uit vrije streken
  Blz. 5
 • Belgische hulp
 • (Heropvoeding der Duitsche jeugd...)
 • De toekenning der Nobelprijzen; Onderscheiding van drie Joodsche geleerden
 • Noodwoningen
 • Razzia's in Haarlem en Den Haag; Is Amsterdam nu aan de beurt?
 
19 december: Het Parool nr. 78
  Blz. 1
 • Kerstmis in oorlogstijd; Een licht werd ontstoken
 • De Duitschers stelen ons voedsel; Een aantal diefstallen ten nadele van de stad Amsterdam
 • Hoe het niet moet
  Blz. 2
 • (Hoe het niet moet)
 • Jongerius - de knecht der Duitschers; Een landverrader die thans zijn straatje tracht schoon te vegen
  - Hielenlikkers
  - Bedrogen chauffeurs
  Blz. 3
 • Kerstmis zonder capucijners
  Blz. 4
 • De hongertochten in het Westen; Stedelingen trekken naar het platteland, op zoek naar voedsel
  - Groote ontberingen moeten worden doorstaan
  - Afgegraasd gebied
  - Wie kan ruilen...
 • Wij vernamen...
  Blz. 5
 • Wie zich aan een ander spiegelt...
  - De regeering Pierlot en het belgische volk
  - Les der tegenstrijdigheid
  - In ons land
 • Gebed op Kerstmis 1944
 • (Een licht werd ontstoken)
 
26 december: Het Parool nr. 79
  Blz. 1
 • Wat levert annexatie ons op?; Gebied drie maal zoo groot als Nederland zou ons pas werkelijk schadeloos stellen
  - Voor onze kleine boeren een oplossing
 • Holland lijdt honger - De Duitscher eet taartjes
 • Griekenland
  Blz. 2
 • (Griekenland)
 • Rexisten terorriseeren Friesland; Het "voedselparadijs" staat goeddeels blank
 • De Duitschers beloven - en stelen
  Blz. 3
 • Het Oudejaar van de roode punten
  Blz. 4
 • Nieuw Duitsch razzia-systeem; Seyss Inquart smeedt plannen tot grondige "uitkamming" van Holland en Utrecht
  - Geen enkele Nederlander werke hieraan mee!
  - Afwijzen
  - Vraag geen Ausweiss
 • De Duitsche verwoestingen in onze Amsterdamsche haven
  Blz. 5
 • (Wat levert annexatie ons op?)
 • Straks opnieuw werkloosheid?; Niet geld maar arbeid het probleem
  - Hoelang nog?
  - Geld en wederopbouw
  - De groote krachtproef
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN DECEMBER 1944
  1  nl  Seyss-Inquart geeft secretaris-generaal Hirschfeld verlof tot oprichting van een Centrale Rederij voor de Voedselvoorziening.
  2  nl  De Wehrmacht inundeert een groot deel van de Betuwe.
  5  int  De geallieerden veroveren Ravenna (Italië).
  7  int  De Amerikanen bombarderen Tokio en Moekden in Japan. Enkele dagen later Rangoon en Bangkok.
  Rond 10  nl  Seyss-Inquart geeft goedkeuring aan kerken voor voedselhulp.
  16  int  Een V-2 treft een bioscoop in Antwerpen. Er zijn 567 doden.
  26  int  Generaal Patton ontzet de ingesloten Amerikaanse Airborndivisie te Bastenaken (België). Het Ardennenoffensief van de Duitsers is hiermee gedoemd te mislukken.
  28  nl  Mussert ontslaat Van Geelkerken en Rost van Tonningen als plaatsvervangend leiders van de NSB en zet hen uit de beweging.
  Eind  nl  Begin van de zgn. Liese-Aktion (massale arbeidsinzet in Duitsland).
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links