april
1945

 
naar
Index

 
UITGAVEN PAROOL
  Blz. 1
 • Op den drempel der bevrijding; Wij hebben nog iets anders te doen dan enkel rustig af te wachten!
  - Onze zaak
 • Een boodschap van H.M. de Koningin
 • Bij het bezoek van H.M. de Koningin
  Blz. 2
 • (Bij het bezoek van H.M. de Koningin)
  - Vernieuwing
  - na den vrede
 • K.P. en zwarte handel
 • Suriname's weg in dezen oorlog; Een rede van den gouverneur dr Brons
  Blz. 3
 • Revue der meeningen
  - Democratie
  - Christelijk en links
 • Hulde aan de gevallenen
 • Kritiek op rechterlijke macht; Een jurist aan het woord
  Blz. 4
 • Werkgelegenheid na den oorlog; Een leger van arbeiders, geen materiaal
  - Voorzichtig en zuinig
 • De eeuwige kankeraar!
 • Uit vrije streken...
  Blz. 5
 • Invloed van den oorlog op de kunst; Straks zwenking naar gemeenschapskunst?
  - Onpersoonlijk en algemeen
  - Oorlog en kunst
  - het probleem
 • (Werkgelegenheid na den oorlog...)
 
10 april: Het Parool nr. 93
  Blz. 1
 • Het gezag na de bevrijding; Het Militair Gezag bemiddelingsorgaan tijdens de overgansperiode
 • De gevel zakt in
  Blz. 2
 • (De gevel zakt in)
 • De nederlandsche pen buitengaats; Nieuwe uitgaven in Engeland
 • Hitlers staat voor instorting; Waar geallieerden komen wappert de witte vlag
  - Het vertrouwen verloren
  - De Volkssturm
  Blz. 3
 • Steunnormen - nu en straks; Geen bedelaarsfooien!
 • Revue der meeningen
  - Trage zuivering
  - Spraakverwarring in de wereldpolitiek
 • Hitlers plan
  Blz. 4
 • De taak van de verzetsbeweging; Geen verwaarloozing van de illegale actie thans terwille van de militaire straks
  - Nog veel te doen
  - Beroep op frisch initiatief
 • Uit vrije streken
  Blz. 5
 • Afstand bewaren!
 • Het herstel van het onderwijs; In bevrijd gebied gaat de jeugd weer naar school
  - In Nijmegen
 • Canada en Nederland
 • (Het gezag na de bevrijding...)
 
17 april: Het Parool nr. 94
  Blz. 1
 • Roosevelt een groot staatsman; Amerika's president opende zijn volk de oogen voor het gevaar van het fascisme
  - Vriend en beschermer van "den kleinen man"
  - De New Deal
  - Naar Hitler's ondergang
 • Buchenwalde vrij
 • Gevlucht Fransch kapitaal; De Gaulle vraagt inlichtingen aan Engelsche regeering
 • Op de Veluwe
 • An die Offiziere und Manschaften des Deutschen Heeres in Holland
  Blz. 2
 • Nog eens: de oolog en de kunst; tekort bij het publiek en den kunstenaar
  - Schematische tegenstelling
 • Een Engelschman bezoekt Brabant; Een socialistische koerswending bij de katholieken
 • Uit vrije streken...
 • De C.P.N. in bevrijd Nederland
 • Mijnen aan den staat
 
24 april: Het Parool nr. 95
  Blz. 1
 • Uit den greep der Nazi's gered; Joodsche Nederlanders uit Theresienstadt in Zwitserland aangekomen
 • Namen en Geboortedata
 • De pport gaat open:
  Blz. 2
 • (Namen en Geboortedata)
 • Wij vernamen
  Blz. 3
 • San Francisco conferentie; Een nieuwe poging om den eeuwigen vrede te vestigen
  - Poolsche kwestie een toetssteen
 • Electriciteit voor het Westen
 • Waarschuwing
 • Alléén onvoorwaardelijke capitulatie
 • Groote geestdrift; Hengelo bejubelt de bevrijders
 • Wij vernamen...
  Blz. 4
 • Winnen wij ook den vrede?; Na den dood van Roosevelt
 • Uit vrije streken...
 • Hess voelt zich niet prettig
 • De bevrijding van Indonesië; Een verklaring der Verzetsbeweging
 • De toekomst van Duitschland; Economisch vacuüm ongewenst
  - Militair en economisch
  - Tennessee experiment
  - "Planning" in Duitschland
TIJDLIJN VAN DE OORLOGSGEBEURTENISSEN APRIL 1945
  1  int  Amerikaanse troepen landen op Okinawa, het meest zuidelijk gelegen eiland van Japan.
  2  nl  Seyss-Inquart oppert in een gesprek met secretaris-generaal Hirschfeld een wapenstilstand, waardoor grootschalige hulpverlening aan de hongerprovincies mogelijk zou worden.
  4  nl  Mussert vlucht over de afsluitdijk naar Den Haag.
  05 en 06  nl  Georgische opstand op Texel. 476 Georgiers lieten hier bij het leven. Volgens de tot nu toe beschikbaar zijnde gegevens verloren 422 Duitse militairen het leven ten gevolge van de Georgische opstand; te weten 403 op Texel en 19 in het Marine-Lazarett in Heiloo
  6  nl  Almelo en Coevorden worden bevrijd.
  11  nl  De Canadezen trekken bij Brummen over de IJssel.
  11  int  Het concentratiekamp Buchenwald wordt bevrijd.
  12  nl  Het doorgangskamp Westerborg (Drente) wordt bevrijd.
  13  int  Russische troepen bezetten Wenen.
  13  nl  Koningin Wilhelmina zet bij Eede weer voet op Nederlandse bodem.
  15  nl  Arnhem wordt bevrijd.
  16  int  De Russische legers rukken op richting Berlijn.
  17  nl  Inundatie van de Wieringermeerpolder.
  18  nl  Canadese troepen bereiken het IJsselmeer. Behalve het gebied rond Delfzijl en de Waddeneilanden is geheel noord en oost-Nederland bevrijd.
  25  int  Amerikaanse en Russische troepen bereiken elkaar aan de Elbe.
  28  int  Mussolini wordt samen met zijn vriendin door Italiaanse partizanen terechtgesteld.
  29  nl  Eerste voedseldroppings in de hongerprovincies.
  29  int  De RAF houdt uitgebreide voedseldroppings op vele plaatsen in Nederland; operatie Manna.
  30  nl  In Achterveld accordeert Seyss-Inquart de regelingen voor snelle helpverlening aan het westen van het land.
  30  int  Hitler pleegt, samen met Eva Braun, zelfmoord. Admiraal Dönitz krijgt de macht in handen.
 
N.B. Vanwege de moeilijke omstandigheden komt het regelmatig voor dat over belangrijke gebeurtenissen pas weken later wordt bericht. Het kan dus nuttig zijn de volgende maand ook te bekijken, als u naar artikelen over een specifieke gebeurtenis zoekt.
 

 
© Stichting Het Parool
 
   

Veel Voorkomende Vragen Links