ARCHIEF
1940-1945

 
Stichting
Democratie
en Media

 

OORLOGSARCHIEF ONLINE

Via deze pagina heeft u toegang tot afbeeldingen van de uitgaven van Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen en Het Parool die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gepubliceerd.
De Stichting Democratie en Media (voorheen Stichting Het Parool) is trots deze dienst kosteloos te kunnen aanbieden, zodat onderzoekers en andere geïnteresseerden huis of werkplek niet meer hoeven te verlaten om toegang te krijgen tot deze rijke informatiebron.
Het archief bestaat uit afbeeldingen van de uitgaven, niet uit de teksten van de individuele kranten. Wegens de matige kwaliteit van de originele kranten bleek het onmogelijk de pagina's via OCR (Optical Character Recognition) naar leesbare tekst om te zetten. Daarom zijn de zoekmogelijkheden ook beperkt tot de titels en een beperkt aantal trefwoorden.
Toegang tot deze beperkte zoekmogelijkheid vindt u aan de onderzijde van deze pagina. In de toekomst wordt deze mogelijkheid eventueel uitgebreid.

1940

juli
augustus
september
oktober
november
december

1941

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

1942

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

1943

januari *
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus *
september
oktober
november
december

1944

januari
februari
maart *
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

1945

januari
februari
maart
april
mei

ZOEKEN OP KRANTENKOPPEN:

Het betreft hier een zgn. simple search mogelijkheid: u kunt zoeken op (delen) van één woord dat voorkomt in de koppen van de oorlogskranten

Houdt a.u.b. rekening met de oude spelling die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt: Nederlandsche i.p.v. Nederlandse.

Zoek in de koppen naar:

Google U kunt ook zoeken met Google. Deze zoekmachine zoekt ook in de tijdlijnen, resultaten betreffen dus niet alleen krantenkoppen.

Search WWW Search hetillegaleparool.nl

ACHTERGRONDEN:

Een beknopte samenvatting van de geschiedenis van Het Parool tijdens de Tweede Wereldoorlog kunt u lezen in De Ondergrondse Pers 1940 - 1945 door Lydia Winkel. (3e geheel herziene druk door drs. Hans de Vries), een uitgave van het NIOD.

ENGLISH:

For background information on the illegal wartime newspaper Het Parool you can read the English language summary the thesis of Madelon de Keizer: Het Parool 1940 - 1945: Verzetsblad in Oorlogstijd.

VRAGEN:

Kijkt u als u vragen heeft eerst bij de Veel Voorkomende Vragen.

* = Geen Parool uitgegeven.

 
   

Veel Voorkomende Vragen Links